Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Ostrá Lúka
Adresa:
Evanjelický a.v. farský úrad
Ostrá Lúka 81
962 61 Dobrá Niva
Slovenská republika

Telefón: +451-45-5391116
Mobilný telefón: +421-905-581734